Drum bộ máy in

(191 kết quả)
 • Trống Canon NPG 47 Black Drum Unit (NPG 47)
  Mã drum: Canon NPG-47 Black Drum Unit (NPG-47) Tên trống: Trống Canon NPG 47 BlackDrum Unit (NPG 47) Loại drum: Bộ chính hãng màu đen Tuổi thọ drum: 171.000 trang Bảo hành: Chính hãng
 • Trống Canon NPG 47 Magenta Drum Unit (NPG 47)
  Mã drum: Canon NPG-47 Magenta Drum Unit (NPG-47) Tên drum: Trống Canon NPG 47 Magenta Drum Unit (NPG 47) Loại drum: Bộ chính hãng màu đỏ Tuổi thọ drum: 85.000 trang
 • Trống Canon NPG 47 Yellow Drum Unit (NPG 470)
  Mã drum: Canon NPG-47 Yellow Drum Unit (NPG-470) Tên drum: Trống Canon NPG 47 Yellow Drum Unit (NPG 470) Loại drum: Bộ chính hãng màu vàng Tuổi thọ drum: 85.000 trang Bảo hành: Chính hãng
 • Trống Canon NPG 46 Black Drum Unit (NPG 46)
  Mã drum: Canon NPG-46 Black Drum Unit (NPG-46) Tên drum:Trống Canon NPG 46 Black Drum Unit (NPG 46) Loại drum: Bộ chính hãng màu đen Tuổi thọ drum: 169.000 trang
 • Trống Canon NPG 45 Black Drum Unit (NPG 45)
  Mã drum: Canon NPG-45 Black Drum Unit (NPG-45) Tên drum: Trống Canon NPG 45 Black Drum Unit (NPG 45) Loại drum: Bộ chính hãng màu đen Tuổi thọ drum: 171.000 trang
 • Trống Canon NPG 22 Magenta Drum Unit (NPG 22)
  Mã drum: Canon NPG-22 Magenta Drum Unit (NPG-22) Tên drum: Trống Canon NPG 22 Magenta Drum Unit (NPG 22) Loại drum: Bộ chính hãng, Drum màu đỏ Tuổi thọ drum: 40.000 trang
 • Trống Canon NPG 22 Yellow Drum Unit (NPG 22)
  Mã drum: Canon NPG-22 Yellow Drum Unit (NPG-22) Tên drum:Trống Canon NPG 22 Yellow Drum Unit (NPG 22) Loại drum: Bộ chính hãng, Drum màu vàng Tuổi thọ drum: 40.000 trang
 • Trống in màu trong Drum Oki C911 Clear
  Mã Drum: Trống in màu trong Drum Oki C911 Clear  Loại Drum: Bộ trống chính hãng Tuổi thọ Drum: 40.000 trang
 • Trống Canon NPG 45 Cyan Drum Unit (NPG 45)
  Mã drum: Canon NPG-45 Cyan Drum Unit (NPG-45) Tên drum: Trống Canon NPG 45 Cyan Drum Unit (NPG 45) Loại drum: Bộ chính hãng màu xanh Tuổi thọ drum: 85.000 trang 
 • Trống Canon NPG 45 Yellow Drum Unit (NPG 45)
  Mã drum: Canon NPG-45 Yellow Drum Unit (NPG-45) Tên drum: Trống Canon NPG 45 Yellow Drum Unit (NPG 45) Loại drum: Bộ chính hãng màu vàng Tuổi thọ drum: 85.000 trang
 • Trống Canon NPG 31 Cyan Drum Unit (NPG 31)
  Mã drum: Canon NPG-31 Cyan Drum Unit (NPG-31) Tên drum: Trống Canon NPG 31 Cyan Drum Unit (NPG 31) Loại drum: Bộ chính hãng, màu xanh (NPG-30 dùng chung) Tuổi thọ drum: 53.000 trang
 • Trống Canon NPG 31 Magenta Drum Unit (NPG 31)
  Mã drum: Canon NPG-31 Magenta Drum Unit (NPG-31) Tên drum: Trống Canon NPG 31 Magenta Drum Unit (NPG 31) Loại drum: Bộ chính hãng, màu đỏ (NPG-30 dùng chung) Tuổi thọ drum: 53.000 trang
 • Trống Canon NPG 31 Yellow Drum Unit (NPG 31)
  Mã drum: Canon NPG-31 Yellow Drum Unit (NPG-31) Tên drum: Trống Canon NPG 31 Yellow Drum Unit (NPG 31 Loại drum: Bộ chính hãng, màu vàng (NPG-30 dùng chung) Tuổi thọ drum: 53.000 trang
 • Trống Canon NPG 22 Black Drum Unit (NPG 22)
  Mã drum: Canon NPG-22 Black Drum Unit (NPG-22) Tên drum: Trống Canon NPG 22 Black Drum Unit (NPG 22) Loại drum: Bộ chính hãng, Drum màu đen Tuổi thọ drum: 40.000 trang
 • Trống Canon NPG 46 Cyan Drum Unit (NPG 46)
  Mã drum: Canon NPG-46 Cyan Drum Unit (NPG-46) Tên drum: Trống Canon NPG 46 Cyan Drum Unit (NPG 46) Loại drum: Bộ chính hãng màu xanh Tuổi thọ drum: 59.000 trang
 • Trống Canon NPG 46 Magenta Drum Unit (NPG 46)
  Mã drum: Canon NPG-46 Magenta Drum Unit (NPG-46) Tên trống: Trống Canon NPG 46 Magenta Drum Unit (NPG 46) Loại drum: Bộ chính hãng màu đỏ Tuổi thọ drum: 59.000 trang 
 • Cụm trống máy in Xerox Phaser 7800dn Imaging Unit, Phaser 7800
  Mã Drum: Cụm trống máy in Xerox Phaser 7800dn Imaging Unit, Phaser 7800 Loại Drum: Cụm trống chính hãng Tuổi thọ Drum: 145.000 trang
 • Cụm trống Xerox DCIV 6080/7080 Drum Cartridge ( CT350946)
  Mã Drum: Cụm trống Xerox DCIV 6080/7080 Drum Cartridge ( CT350946) Loại Drum: Cụm trống chính hãng Xerox Xuất xứ: Chính hãng Xerox
 • Cụm trống Xerox DCII 6000/7000 Drum Cartridge ( CT350946)
  Mã Drum: Cụm trống Xerox DCII 6000/7000 Drum Cartridge ( CT350946) Loại Drum: Cụm trống chính hãng Xerox Tuổi thọ Drum: 405.000 trang Xuất xứ: Chính hãng Xerox
 • Trống Canon NPG 35 Yellow Drum Unit (NPG 35)
  Mã drum: Canon NPG-35 Yellow Drum Unit (NPG-35) Tên drum: Trống Canon NPG 35 Yellow Drum Unit (NPG 35) Loại drum: Bộ chính hãng, màu vàng Tuổi thọ drum: 55.000 trang
 • Trống Canon NPG 35 Cyan Drum Unit (NPG 35)
  Mã drum: Canon NPG-35 Cyan Drum Unit (NPG-35) Tên drum: Trống Canon NPG 35 Cyan Drum Unit (NPG 35) Loại drum: Bộ chính hãng, màu xanh Tuổi thọ drum: 55.000 trang
 • Trống Canon NPG 35 Magenta Drum Unit (NPG 35)
  Mã drum: Canon NPG-35 Magenta Drum Unit (NPG-35) Loại drum: Bộ chính hãng, màu đỏ Tuổi thọ drum: 55.000 trang
 • Cụm trống máy in Xerox Phaser 5500 (113R00685)
  Mã fuser: Cụm trống máy in Xerox Phaser 5500 (113R00685) Loại fuser:  Chính hãng Tuổi thọ: 60.000 trang
 • Cụm trống máy in Xerox Phaser 5500DN (113R00685)
  Mã fuser: Cụm trống máy in Xerox Phaser 5500DN (113R00685) Loại fuser:  Chính hãng Tuổi thọ: 60.000 trang
 • Epson S051109 Photoconductor unit
  Mã Drum: Epson S051109 Photoconductor unit (C13S051109) Loại drum: Bộ chính hãng 4 màu Tuổi thọ drum: 35.000 trang 
 • Trống Canon NPG 50 Drum Unit (NPG 50)
  Mã drum: Canon NPG-50 Drum Unit (NPG-50) Tên drum: Trống Canon NPG 50 Drum Unit (NPG 50) Loại drum: Bộ chính hãng Tuổi thọ drum: 132.000 trang
 • Trống Canon NPG 35 Black Drum Unit (NPG 35)
  Mã drum: Canon NPG-35 Black Drum Unit (NPG-35) Tên drum: Trống Canon NPG 35 Black Drum Unit (NPG 35) Loại drum: Bộ chính hãng, màu đen Tuổi thọ drum: 58.000 trang
 • Epson S051178 Black Photo Conductor Unit
  Mã drum: Epson S051178 Black Photo Conductor Unit (S051178) Loại drum: Bộ chính hãng màu đen Tuổi thọ drum: 50.000 trang 
 • Samsung SCX-R6555A Drum Cartridge
  Mã drum: Samsung SCX-R6555A Drum Cartridge Loại drum:  Bộ chính hãng Tuổi thọ: 80.000 trang Máy dùng: Samsung SCX-6555/6545
 • Cụm trống Fuji Xerox 4600, 4620dn Black Toner Cartridge (113R00762)
  Mã Drum: Cụm trống Fuji Xerox 4600, 4620dn Black Toner Cartridge (113R00762) Loại Drum: Cụm trống chính hãng Tuổi thọ Drum: 80.000 trang
 • Drum bộ Samsung R6345A
  Mã drum: Samsung R6345A  Loại drum: Bộ chính hãng Tuổi thọ: 60.000 trang  Máy dùng: SAMSUNG SCX-6345N
 • Trống Canon NPG 51 Drum Unit (NPG 51)
  Mã drum: Canon NPG-51 Drum Unit (NPG-51) Loại drum: Bộ chính hãng Tuổi thọ drum: 132.000 trang
Phân loại máy in Canon 10/6/2016 8:44:00 AM